Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool

Mis on doktorikool?

Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool on loodud Euroopa Liidu struktuurifondide Inimressursi arendamise rakenduskava meetme "Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine" alameetme "Doktorikoolid" projekti toetusel. Loe edasi

Toetuste taotlemine

Kaitsmised

Tarbija teekond brändielamuste saadikuna
Ettevõtte ohutuse juhtimissüsteemi arendamine
Uurimusi palkade soolisest ebavõrdsusest Eesti tööturul
Varasemad